BEDRIJFSPROFIEL:

Half werk is Piet Oosting vreemd.

Al meer dan 30 jaar is de naam Piet Oosting een begrip in de gehele Noordelijke bouwwereld. Ook bij gemeenten, woningbouwverenigingen en bedrijven in de dienstensector, horeca, landbouw en veehouderij alsmede in de sportwereld, en vooral recreatie, groeit zijn bekendheid de laatste jaren op stormachtige wijze.

Want Oosting maakte niet alleen prachtige ontwerpen, maar met zijn team van gespecialiseerde medewerkers slaagt hij er ook in om het kostenplaatje binnen de afgesproken grenzen te houden. Als men dat wenst kan hij werken en projecten turnkey opleveren.

En zo kon het gebeuren dat men deze sympathieke en erg serieuze man, die eigenzinnig genoeg is om voor z'n relaties alleen het allerbeste te wensen, al snel weet te vinden.

WAARVOOR KAN MEN BIJ PIET OOSTING TERECHT?

- ze ontwerpen woningen, bungalows, recreatiewoningen, vakantieparken, bedrijfspanden, agrarische bedrijfsgebouwen voor rundvee, varkens, pluimvee, paarden etc., bedrijfspanden voor horeca, winkelpanden, kantoren, sport accomodaties en doen in deze sectoren ook de verbouwingen.

- ze ontwerpen en tekenen, maken constructieberekeningen en sterkte berekeningen van beton-, staal- en houtconstructies in alle denkbare vormen

- ze regelen het aanvragen van hinderwet- en milieuvergunningen en onderzoeken de aan een project verbonden eisen t.a.v. het milieu

- ze maken geluidsberekeningen en adviseren voor geluidwerende constructies en rapporteren over verkeerslawaai en industrielawaai

- ze calculeren en begroten volgens de allermodernste methoden met calculatieprogrammatuur die in de bouw wijdt verspreid is

- ze calculeren en begroten ten behoeve van aanbestedingen

- ze maken ontwerp-, bestek- en werktekeningen met moderne CAD systemen, maar ook het handmatig tekenwerk wordt nog beheerst evenals het maken van een snelle handschets

- ze houden toezicht op de bouw zo vaak U dat nodig acht en voeren directie om al Uw belangen tijdens de bouw te behartigen

- ze maken verkoopbrochures, presentatiemateriaal, technische omschrijvingen en bestekken

- ze kunnen uw woning of bedrijfspand middels een fraaie computer visualisatie al aan Uw tonen alvorens de bouw is gestart

- ze doen alles om aan de vereiste vergunningen te komen en vullen alle benodigde formulieren voor bouwaanvragen, subsidies etc.voor U in

- ze houden zich ook bezig met stedenbouw en ontwikkelen daarvoor nieuwe en uitbreidingsplannen met de juiste infrastructuur

BIJ DAT ALLES STAAT HET VOLGENDE VOOROP:

Maak een mooi en goed doordacht ontwerp. Zorg dat het functioneel en degelijk is. Blijf binnen de financieel gestelde grenzen. Ontzie het milieu. Kom stipt alle afspraken na en laat niets aan het toeval over. Werk in de vertrouwelijke sfeer.

VOOR WIE WERKT PIET OOSTING?

Voor bedrijven en particulieren, voor aannemers en andere architecten, (semie) overheid, kortom voor alle beslissers in de bouwwereld.

GEEN KLEINE JONGENS.

Naast de werkkracht en instelling van Piet Oosting zelf beschikt het buro over de onvermoeibare inzet van uiterst bekwame medewerkers.